یکی از قدیمی ترین مهره ها در بازی کلش رویال آرچر میباشد
مهره ای که در همان ابتدا از Training camp یا همان بخش آموزش برای کاربران باز میباشد
هزینه ی این مهره ۳ اکسیر بوده و تعداد آرچر ها نیز ۲ عدد میباشن