مشکلات و خطای پیدا نکردن دی ال ال d3dx9_43.dl در یک یا چند روش با دایرکت ایکس Microsoft DirectX در ارتباط است. فایل d3dx9_43.dl یکی از فایل های موجود در مجموعه نرم افزار های دایرکت ایکس است.