در این پست دو ترینر بازی زیبا و جدید خرید بازی Metal Gear Solid V Phantom Pain برای شما عزیزان قرار داده شده است

ترینر شماره 1 بازی Metal Gear Solid V Phantom Pain

این ترینر مربوط به نسخه شماره 1.01 بازی است و 14 گزینه و آپشن مختلف را در اختباز گیمر قرار میدهد

توضیحات:

 • کلید 0: جان بینهایت
 • کلید 1: مهمات بینهایت
 • کلید 2: تعویض مهمات بدون reload کردن اسلحه
 • کلید 3: Suppressor بینهایت
 • کلید 4: غیب کردن و مخفی کردن Invisible
 • کلید 5: نشانه گیری عالی و دقیق بدون لرزش
 • کلید 6: hit هایی که به شما وارد خواهد شد 0 خواهد بود
 • کلید 7: GMP بینهایت
 • کلید 8: شجاعت و قهرمانی بینهایت Heroism
 • کلید 9: سرعت بسیار بالا Super Speed
 • کلید *: کم کردن سرعت دشمنان
 • کلید +: +1 ساعت
 • کلید -: -1 ساعت
 • کلید F1: منابع بینهایت
 • کلید F2: بازکردن قفل توسعه و نیازمندی های بازی

دانلود ترینر شماره 1 بازی Metal Gear Solid V Phantom Pain

ترینر شماره 2 بازی Metal Gear Solid V Phantom Pain

این ترینر مربوط به نسخه شماره 1.01 بازی است و 22 گزینه و آپشن مختلف را در اختباز گیمر قرار میدهد

توضیحات: 

 • کلید 1: جان بینهایت
 • کلید 2: مهمات بینهایت
 • کلید 3: تعویض مهمات بدون reload کردن اسلحه
 • کلید 4: Suppressor بینهایت
 • کلید 5: نشانه گیری عالی و دقیق بدون لرزش
 • کلید 6: No Recoil
 • کلید 7: افزایش سرعت تیراندازی
 • کلید 8: عدم گیر کردن و اصطلاحا overheat شدن اسلحه ها
 • کلید 9: hit هایی که به شما وارد خواهد شد 0 خواهد بود
 • کلید 0: کشتن دشمنان با یک ضربه
 • کلید +: +1 ساعت
 • کلید -: -1 ساعت
 • کلید ترکیبی CTRL+NUM1: بینهایت GMP
 • کلید ترکیبی CTRL+NUM2: شجاعت و قهرمانی بینهایت Heroism
 • کلید ترکیبی CTRL+NUM3:منابع بینهایت
 • کلید ترکیبی CTRL+NUM4: ریست کردن زمان سپری شده در ماموریت ها
 • کلید ترکیبی CTRL+NUM5: باز کردن تمامی توسعه ها Developments
 • کلید ترکیبی CTRL+NUM6: توسعه یافتن Development سریع ( فوری )
 • کلید ترکیبی CTRL+NUM7: ارتقا فوری فهم و درک ذهنی Faculty Upgrade
 • کلید ترکیبی CTRL+NUM8: حالت مخفی Stealth Mode
 • کلید PAGE UP: سرعت بسیار بالا Super Speed
 • کلید PAGE DOWN: کاهش سرعت بازی Slow Motion
 • کلید INSERT: دشمنان قادر به حرکت نخواهند بود
 • کلید HOME: غیر فعال کردن همه گزینه ها

دانلود ترینر شماره 2 بازی Metal Gear Solid V Phantom Pain

 

خرید بازی Metal Gear Solid V Phantom Pain برای PC