پرش سری مسابقات محبوب Microsoft’s Forza Motorsport به پلتفرم PC خبر خوب هفته ی آینده است. شروع به کار بازی Forza Motorsport 6: Apex بر پلتفورم PC از تاریخ …