ماموریت بعدی بازی Hitman 2016 در آفریقا جای دارد. امروز در آستانه کنفرانس خبری دو شرکت اسکوئر انیکس و IO، این دو شرکت تاریخ قسمت بعدی این بازی را …