با تکیه به یکی از بزرگترین نام های سینمای تاریخ، Electronic Arts شروع به بهره وری از عنوان پر طرفدار star wars کرده است. در کنفرانس مالی امروز رئیس اقتصادی تولیدات این شرکت آقای Blake Jorgensen اعلام کرد که …