همانطور که بسیار از افراد جیک می‌گویند، باحال ترین افراد کلکسیون‌ داران هستند، مخصوصاً وقتی که آن بازی ها، بازی های قدیمی هستند.جمع کردن کنسول‎ های بازی بزرگ