استدیو مایکرویدز اعلام کرد که کار بر روی نسخه‌ی سوم ماجرایی اثر بنوآ سوکال از سال 2012 همچنان ادامه دارد! این زمان برای انتشار بازی با این میزان طرفدار بسیار طولانی است. به هر حال…