یوبی سافت نهایتاً بازی Watch Dogs 2 را بطور رسمی معرفی کرد و تاریخ انتشار آن را 15 نوامبر تعیین کرد. در بازی جدید شخصیت اصلی داستان…