به گزارش گیم‌پینو، Nvidia کنترل جدید کارت‌ گرافیک‌هایش را بر حوزه این تکنولوژی با انتشار GeForce GTX 1080 و GTX 1070 و چند کارت پاسکال که هرکدام از یک Titan X سریع‌تر هستند تثبیت کرد و حالا به دنبال انتشار کارت گرافیک …