به گزارش وی پلی، اخیراً فرصتی به منتقدان برای سنجش بازی Battlefield 1 داده شده است تا نگاهشان به بازی و تفسیرشان از نحوه گیم پلی بازی را در حالت Conquest mode بیان کنند. جدای از بازی …