0
0

سلام
ایکس باکس وان دارم کپی خور هست اما من عشق پابجی هستم به نظرتون ارزش درد و سر آنلاین کردن رو داره؟ بعدش پابجی بخریم و نصب کنم روش بعد اینکه از کپی خور درآوردم میتونم بازی کنم؟ دیگه نمیخواد گلد یا آسترکی چیزی بخریم؟
اگه کلاَ دستگاه مو ریست کنم از کپی در می آید ؟ خطر بن شدن تهدیدم میکنه؟

0
0

سلام

مطمئنا اگر بعد از ریست کردن دستگاه به حالت اورجینال در بیاد نه خطر بن شدن تهدید نمیکنه

ولی دیگه مجبوری همش بازی اورجینال بگیری و در نهایت دوباره بخوای کپی خورش کنی باید هزینه کنی

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.