کامل‌ترین سایت دانلود ترینر های سایبرپانک 2077، در سایت گیم پینو تعداد 8 ترینر در نسخه های مختلف از بازی Cyberpunk 2077 برای دانلود درج شده است.

بازی سایبرپانک 2077 (Cyberpunk 2077) بازی ای است که توسط CD Projekt تولید و منتشر شده است. نسخه ویندوز، استادیا، پلی استیشن 4 و ایکس باکس وان در سال 2020 منتشر شد. در نسخه 2.1 ترینر بازی Cyberpunk 2077، سه نوع گزینه برای تغییر بازی خود دارید. گزینه هایی برای تغییر توانایی های کاراکتر، گزینه هایی برای تغییر پول و مهارت ها.

این بازی با موتور بازی سازی REDengine 4 و تیمی 500 نفره تولید شده است. با این حال، بازی در زمان انتشار، روی برخی پلتفرم ها، باگ های بسیاری داشت. به طوری که CD Projekt خود به این موضوع اشاره کرد! اما با آپدیت های مداوم بنظر می رسد مشکلات بازی حل شدند.

در نتیجه این بازی توانست فروش به نسبت خوبی را تجربه کند. تا اکتبر 2023، بازی توانست به فروشی 25 میلیون نسخه ای برسد! البته قطعا حضور کیانو ریوز در نقش Johnny Silverhand نیز در این موضوع موثر بوده است.

نمره خوب 86 از Metacritic و نمره عالی 9 از IGN برخی از نمرات بازی سایبرپانک 2077 هستند.

توضیحات ترینر بازی Cyberpunk 2077 نسخه 2.1 با 42 گزینه

توضیحات ترینر بازی Cyberpunk 2077 نسخه 2.1 با 42 گزینه

کلید فعالسازی توضیحات
کلید شماره 1 جان بینهایت
کلید شماره 2 استقامت بینهایت
کلید شماره 3 مهمات / آیتم های بینهایت
کلید شماره 4 آیتم ها کاهش پیدا نمی کنند
کلید شماره 5 آیتم های بهبود دهنده جان، نیاز به خنک شدن ندارند
کلید شماره 6 استفاده از نارنجنک ها نیازی به خنک شدن ندارد
کلید شماره 7 نیازی به تعویض خشاب ندارید
کلید شماره 8 دقت بسیار زیاد
کلید شماره 9 از بین رفتن لگد اسلحه
کلید شماره 0 اولین ضربه = کشته شدن حریف
کلید نقطه چند برابر کننده دمیج
کلید مثبت چند برابر کننده دفاع
کلید منفی حالت مخفی کاری
کلید شماره 1 + Ctrl ویرایش کردن مقدار پول
کلید شماره 2 + Ctrl XP بینهایت
کلید شماره 3 + Ctrl چند برابر کننده XP
کلید شماره 4 + Ctrl اعتبار خیابانی بینهایت
کلید شماره 5 + Ctrl چند برابر کننده اعتبار خیابانی
کلید شماره 6 + Ctrl بیش ترین حالت مهارت XP
کلید شماره 7 + Ctrl چند برابر کننده مهارت XP
کلید شماره 8 + Ctrl ویرایش کردن امتیاز attribute
کلید شماره 9 + Ctrl ویرایش کردن امتیاز perk
کلید شماره 0 + Ctrl ویرایش کردن امتیاز relic
کلید نقطه + Ctrl نادیده گرفتن ظرفیت cyberware (اجزای مکانیکی که در بدن انسان می گذارند)
کلید مثبت + Ctrl انتخاب کردن سرعت بازی
کلید شماره 1 + Alt ram بینهایت
کلید شماره 2 + Alt متوقف کردن تایمر پروتوکل breach (شکستن)
کلید شماره 3 + Alt اجزای بینهایت
کلید شماره 4 + Alt اجزای بینهایت هک سریع
کلید شماره 5 + Alt تغییر دادن بیش ترین وزن حمل وسایل
کلید شماره 6 + Alt انتخاب کردن سرعت حرکت کردن
کلید شماره 7 + Alt پرش بسیار زیاد
کلید شماره 8 + Alt پرش دوتایی بینهایت
کلید شماره 9 + Alt تغییر دادن سطح بازیکن
کلید شماره 0 + Alt تغییر دادن سطح اعتبار خیابانی
کلید نقطه + Alt متوقف کردن زمان بازی
کلید مثبت + Alt یک ساعت جلو رفتن زمان بازی
کلید F1 + Shift ویرایش کردن سطح مهارت headhunter
کلید F2 + Shift ویرایش کردن سطح مهارت netrunner
کلید F3 + Shift ویرایش کردن سطح مهارت shinobi
کلید F4 + Shift ویرایش کردن سطح مهارت فردی (solo)
کلید F5 + Shift ویرایش کردن سطح مهارت مهندسی (engineer)

ترینر بازی Cyberpunk 2077 نسخه 2.0 با 37 گزینه

توضیحات ترینر بازی Cyberpunk 2077 نسخه 2.0 با 37 گزینه

کلید فعالسازی توضیحات
کلید شماره 1 جان بینهایت
کلید شماره 2 استقامت بینهایت
کلید شماره 3 مهمات / آیتم های بینهایت
کلید شماره 4 آیتم ها کاهش پیدا نمی کنند
کلید شماره 5 آیتم های بهبود دهنده جان، نیاز به خنک شدن ندارند
کلید شماره 6 استفاده از نارنجنک ها نیازی به خنک شدن ندارد
کلید شماره 7 نیازی به تعویض خشاب ندارید
کلید شماره 8 دقت بسیار زیاد
کلید شماره 9 از بین رفتن لگد اسلحه
کلید شماره 0 اولین ضربه = کشته شدن حریف
کلید نقطه چند برابر کننده دمیج
کلید مثبت چند برابر کننده دفاع
کلید منفی حالت مخفی کاری
کلید شماره 1 + Ctrl ویرایش کردن مقدار پول
کلید شماره 2 + Ctrl XP بینهایت
کلید شماره 3 + Ctrl چند برابر کننده XP
کلید شماره 4 + Ctrl اعتبار خیابانی بینهایت
کلید شماره 5 + Ctrl چند برابر کننده اعتبار خیابانی
کلید شماره 6 + Ctrl بیش ترین حالت مهارت XP
کلید شماره 7 + Ctrl چند برابر کننده مهارت XP
کلید شماره 8 + Ctrl ویرایش کردن امتیاز attribute
کلید شماره 9 + Ctrl ویرایش کردن امتیاز perk
کلید شماره 0 + Ctrl ویرایش کردن امتیاز relic
کلید نقطه + Ctrl نادیده گرفتن ظرفیت cyberware (اجزای مکانیکی که در بدن انسان می گذارند)
کلید مثبت + Ctrl انتخاب کردن سرعت بازی
کلید شماره 1 + Alt ram بینهایت
کلید شماره 2 + Alt متوقف کردن تایمر پروتوکل breach (شکستن)
کلید شماره 3 + Alt اجزای بینهایت
کلید شماره 4 + Alt اجزای بینهایت هک سریع
کلید شماره 5 + Alt تغییر دادن بیش ترین وزن حمل وسایل
کلید شماره 6 + Alt انتخاب کردن سرعت حرکت کردن
کلید شماره 7 + Alt پرش بسیار زیاد
کلید شماره 8 + Alt پرش دوتایی بینهایت
کلید شماره 9 + Alt تغییر دادن سطح بازیکن
کلید شماره 0 + Alt تغییر دادن سطح اعتبار خیابانی
کلید نقطه + Alt متوقف کردن زمان بازی
کلید مثبت + Alt یک ساعت جلو رفتن زمان بازی

ترینر بازی Cyberpunk 2077 نسخه 1.2 با 32 گزینه

توضیحات ترینر بازی Cyberpunk 2077 نسخه 1.2 با 32 گزینه

کلید فعالسازی توضیحات
کلید شماره 1 جان بینهایت
کلید شماره 2 استقامت بینهایت
کلید شماره 3 مهمات / آیتم های بینهایت
کلید شماره 4 آیتم ها کاهش پیدا نمی کنند
کلید شماره 5 نارنجک بینهایت
کلید شماره 6 نیازی به تعویض خشاب ندارید
کلید شماره 7 دقت بسیار زیاد
کلید شماره 8 از بین رفتن لگد اسلحه
کلید شماره 9 ویرایش کردن مقدار پول
کلید شماره 0 اولین ضربه = کشته شدن حریف
کلید نقطه چند برابر کننده دمیج
کلید مثبت حالت مخفی کاری
کلید شماره 1 + Ctrl XP بینهایت
کلید شماره 2 + Ctrl چند برابر کننده XP
کلید شماره 3 + Ctrl اعتبار خیابانی بینهایت
کلید شماره 4 + Ctrl چند برابر کننده اعتبار خیابانی
کلید شماره 5 + Ctrl بیش ترین حالت مهارت XP
کلید شماره 6 + Ctrl چند برابر کننده مهارت XP
کلید شماره 7 + Ctrl ویرایش کردن امتیاز attribute
کلید شماره 8 + Ctrl ویرایش کردن امتیاز perk
کلید شماره 9 + Ctrl انتخاب کردن سرعت بازی
کلید شماره 1 + Alt ram بینهایت
کلید شماره 2 + Alt متوقف کردن تایمر پروتوکل breach (شکستن)
کلید شماره 3 + Alt اجزای بینهایت
کلید شماره 4 + Alt اجزای بینهایت هک سریع
کلید شماره 5 + Alt تغییر دادن بیش ترین وزن حمل وسایل
کلید شماره 6 + Alt انتخاب کردن سرعت حرکت کردن
کلید شماره 7 + Alt پرش بسیار زیاد
کلید شماره 8 + Alt پرش دوتایی بینهایت
کلید شماره 9 + Alt تغییر دادن سطح بازیکن
کلید شماره 0 + Alt تغییر دادن سطح اعتبار خیابانی
کلید نقطه + Alt متوقف کردن زمان بازی

ترینر بازی Cyberpunk 2077 نسخه 1.03 با 10 گزینه

توضیحات ترینر بازی Cyberpunk 2077 نسخه 1.03 با 10 گزینه

کلید فعالسازی توضیحات
کلید شماره 1 جان بینهایت
کلید شماره 2 استقامت بینهایت
کلید شماره 3 مهمات / آیتم های بینهایت
کلید شماره 4 آیتم ها کاهش پیدا نمی کنند
کلید شماره 5 نارنجک بینهایت
کلید شماره 6 نیازی به تعویض خشاب ندارید
کلید شماره 7 دقت بسیار زیاد
کلید شماره 8 از بین رفتن لگد اسلحه
کلید شماره 9 ویرایش کردن مقدار پول
کلید شماره 0 انتخاب کردن سرعت بازی
باکس دانلود ترینرها
عنوان ترینر
لینک دانلود
تاریخ انتشار
تاریخ به‌روز‌رسانی
حجم فایل
تاریخ انتشار: 1402-10-06
ــــــــــــــــــــــ
حجم فایل: 995 KB
تاریخ انتشار: 1402-10-06
ــــــــــــــــــــــ
حجم فایل: 972 KB
تاریخ انتشار: 1402-10-06
ــــــــــــــــــــــ
حجم فایل: 971 KB
تاریخ انتشار: 1402-10-06
ــــــــــــــــــــــ
حجم فایل: 755 KB
تاریخ انتشار: 1402-10-06
ــــــــــــــــــــــ
حجم فایل: 875 KB
تاریخ انتشار: 1402-10-06
ــــــــــــــــــــــ
حجم فایل: 871 KB
تاریخ انتشار: 1402-10-06
ــــــــــــــــــــــ
حجم فایل: 867 KB
تاریخ انتشار: 1402-10-06
ــــــــــــــــــــــ
حجم فایل: 806 KB