در بازی کلش رویال تیر از همان ابتدا در بخش تمرینات آزاد میشود

تیر به صورت منطقه ای به دشمنان ضربه وارد نموده و قدرت متوسطی دارد و به هزینه ای بالغ بر 3 اکسیر نیاز دارد

استفاده از تیر مخصوص جاهایی است که تعداد زیادی از دشمنان با Hitpoint کم در کنار یکدیگر قرار دارند دقیقا مانند Zap

ولی با این تفاوت که تیر 1 اکسیر بیشتر از Zap هزینه دارد که البته این اختلاف بی دلیل نیست

چرا که تیر میتواند به فضای بیشتری آسیب برساند

همچنین از این گزینه برای از بین بردن برجک ها و یا ساختمان های که Hitpoint بسیار کمی دارند نیز استفاده میشود

همیشه این گزینه را در نظر داشته باشید که زمان رسیدن تیر به دشمن همواره طولانی میباشد

از این رو باید زمانبندی مناسبی برای پرتاب تیر داشت

از همین رو همیشه به خاطر داشته باشید هنگامی که دشمن با Goblin Barrel به شما حمله ور شد

شما حتما زودتر تیر خود را رها نمایید تا این گوبلین ها به هیچ وجه نتوانند هیچ ضربه ای به برجک های شما وارند نمایند

تیر میتواند به راحتی موارد زیر را از بین ببرد:

1- مینیون هایی که لولشان 2 لول از تیر بالاتر است

2- همه ی لول های ارتش اسکلت

3- گوبلین هایی که لولشان 3 لول از تیر بالاتر است

4- بچه آتش هایی لولشان 10 لول از تیر بالاتر است

نمونه ای از بهترین تاکتیک هایی که

نمونه ای از بهترین تاکتیک هایی که میتوان با تیر در بازی کلش رویال بازی کرد:

تاکتیک بازی با تیر
تاکتیک بازی با تیر

در انتها توجه شما را به توضیحات کاملی از قدرت این کارت در لول های مختلف جلب میکنیم

تیر در بازی کلش رویال
تیر در بازی کلش رویال