ماه پیش، یک برنامه نویس توانست بازی‌های Oculus Rift را بر روی HTC Vive اجرا کند. پیش از آن، Oculus بیانیه‌ای منتشر کرده بود که فاصله ی خودش را با هکرها و کاربران خطرناک اعلام کرده بود و گفته بود تضمین کرده بود که این گونه فعالیت ها با انتشار بروزرسانی جدید نرم افزار آن ادامه پیدا نخواهد کرد.

تا پیش از آن، Oculus گفته بود که تنها بروزرسانی‌های نرم افزاری می‌توانند بازی‌های هک شده را از بین ببرند هیچ وقت بیان نشده بود که می‌توانند خود بروزرسانی‌ها را مورد هدف قرار دهند. هرچند که بروزرسانی این هفته که منتشر شد، دقیقاً این کار را انجام می‌داد.

توسعه دهنده Revive تایید کرد که بروزرسانی های جدید به طور موفقیت آمیزی از باز کردن قفل بازی‌های Rift جلوگیری کرده‌اند.

با توجه به تحقیق مقدماتی من اینطور به نظر می آید که Oculus یک بخش بررسی آب و هوا که آن را برای Oculus Platform DRM برنامه ریزی کرده بودند. و زمانی که Revive برنامه را اتصال به Rift گیج کرده بود، هیچ اقدامی برای تصور اینکه هدست به Oculus Platform اصلی انجام نمی دهد.

CrossVR عنوان کرد که بروزرسانی جدید به بازی‌های Oculus Rift اجازه‌ی اجرا بدون هدست Rift را نمی‌دهند اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از صاحبان Oculus Rift از بازی های غیر مجازی انجام نمی دهند.

بیانیه‌ی Oculus بدین شرح است:

آخرین بروزرسانی نرم افزاری ما شامل چندین ویژگی جدید، اصلاخ نواقص و بروزرسانی‌های امنیتی است که شامل یک بروزرسانی برای حق انتشار بازی ها و حمایت از بازی‌هایی که توسعه‌ دهندگان آنها تلاش زیادی برای گسترش آنها کرده‌اند.

این بروزرسانی هک خاصی را مورد هدف قرار نمی‌دهد.

هنگامی که ما اولین بار متوجه هک هایی که نرم افزار ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند شدیم، عملکرد و درستی Oculus را تحت تاثیر قرار می‌دهند و بازی ها را فرای از قوانین QA ما اجرا می‌کنند، با آزمایش و پشتیبانی ما جامعه‌ی Oculus را از این اقدامات بیم دادیم و تعمیر و پشتیبانی از آنان در دراز مدت در مقابل نقص عملکرد و نرم افزارهای هک را به آنان امید دادیم.

ما اقدامات امنیتی، عملکردی و صحت سیستم‌مان را بسیار جدی می‌گیریم و مردم باید انتظار این را داشته باشند که یک بازی هک شده همانند یک بازی عادی و محتوای سالم اجرا نشود و نرم افزارهای ما حامی آنان خواهند بود.

منبع +