یکی از ویژگی های بازی GTA V همانند دیگر نسخه های این بازی کدهای تقلب این بازی است. این کدهای تقلب با توجه به پیش بینی هایی که میشد در این نسخه از بازی هم گنجانده شده اند. در طی بازی با گذراندن مراحل و بخش های مختلف بازی به شما achievement هایی تعلق میگیرد که در صورت استفاده از کدهای تقلب این achievement ها دیگر به شما داده نخواهد شد مگر اینکه کد تقلب استفاده شده را غیر فعال کنید. برای وارد کردن کدهای تقلب در نسخه قبلی بازی یعنی GTA IV میبایست از طریق موبایلی که در یکی از مراحل اولیه بازی به دست می آوردید اقدام کنید. با فشردن کلیدهای ذکر شده از طریق دسته بازی XBOX خود کد تقلب مربوطه برای شما فعال میشود.

توجه توجه: کلید های را از سمت چپ به راست از روی دسته وارد کنید.

لیست کدهای تقلب بازی GTA V برای XBOX

 
 

توانایی و ویژگی رمز و کد تقلب
حملات انفجاری و بسیار قوی Right, Left, A, Y, RB, B, B, B, LT [Phone : 1-999-468-42637 ]
عدم وجود جاذبه Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left [Phone : 1-999-356-2837]
مست و گیج شدن Y Right Right Left Right X B Left
افزایش ویژگی های منحصر به فرد کاراکتر A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A [Phone : 1-999-769-3787]
مهمات انفجاری از مثلا نارنجک Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB
گلوله های آتش LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Right, LB, LB [Phone : 1-999-462-363-4279]
حرکت آهسته و slow motion Y, Left, Right, Right, X, RT, RB [Phone : 1-999-756-966]
سرعت زیاد در دویدن Y, Left, Right, Right, LT, LB, X [Phone : 1-999-228-2463]
سرعت زیاد در شنا کردن Left, Left, LB, Right, Right, RT, Left, LT, Right
پرش بلند Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT
لغزیده شدن خودرو Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB [Phone : 1-999-766-9329 ]
دوچرخه BMX Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT [Phone : 1-999-226-348 ]
موتور سیکلت PCJ-600 RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB
خودرو Rapid GT RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT [Phone : 1-999-727-4348 ]
خودرو Comet RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
خودرو Limo RT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
خودرو Trashmaster B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
هلیکوپتر Buzzard B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y
هواپیمای Stunt B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y
هواپیمای Duster Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB
شکست ناپذیری Right, A, Right, Left, Right, RB, Right, Left, A, Y [Phone : 1-999-724-6545537]
دادن اسلحه و مهمات Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB
پر شدن مهمات و جان Y, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB
افزایش ستاره های تحت تعقیب RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right [Phone : 1-999-384-48483 ]
کاهش ستاره های تحت تعقیب RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left
کاهش حرکت بازی در هنگام نشانه گیری X, LT, RB, Y, Left, X, LT, Right, A [Phone : 1-999-332-3393 ]
تغییر وضعیت آب و هوا RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X [Phone : 1-999-6253-48-7246 ]

دانلود کدهای تقلب بازی GTA V برای ایکس باکس

در صورت اضافه شدن کد تقلب جدید بازی GTA V برای XBOX در این پست قرار خواهد گرفت