یکی از ویژگی های بازی GTA V همانند دیگر نسخه های این بازی کدهای تقلب این بازی است. این کدهای تقلب با توجه به پیش بینی هایی که میشد در این نسخه از بازی هم گنجانده شده اند. در طی بازی با گذراندن مراحل و بخش های مختلف بازی به شما achievement هایی تعلق میگیرد که در صورت استفاده از کدهای تقلب این achievement ها دیگر به شما داده نخواهد شد مگر اینکه کد تقلب استفاده شده را غیر فعال کنید. برای وارد کردن کدهای تقلب در نسخه قبلی بازی یعنی GTA IV میبایست از طریق موبایلی که در یکی از مراحل اولیه بازی به دست می آوردید اقدام کنید. با فشردن کلیدهای ذکر شده از طریق دسته بازی PlayStation خود کد تقلب مربوطه برای شما فعال میشود.

توجه توجه: کلید های را از سمت چپ به راست از روی دسته وارد کنید.

لیست کدهای تقلب بازی GTA V برای PlayStation پلی استیشن

 
 

توانایی و ویژگی رمز و کد تقلب
حملات انفجاری و بسیار قوی Right, Left, X, Triangle, R1, Circle, Circle, Circle, L2
عدم وجود جاذبه Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left
مست و گیج شدن Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Left
افزایش ویژگی های منحصر به فرد کاراکتر X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X
مهمات انفجاری مثلا نارنجک Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1
گلوله های آتش L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Right, L1, L1
حرکت آهسته و slow motion Triangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1
سرعت زیاد در دویدن Triangle, Left, Right, Right, L2, L1, Square
سرعت زیاد در شنا کردن Left, Left, L1, Right, Right, R2, Left, L2, Right
پرش بلند Left, Left, Triangle, Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, R1, R2
لغزیده شدن خودرو Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1
دوچرخه BMX Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Triangle, R1, R2
موتور سیکلت PCJ-600 R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1
خودرو Rapid GT R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Left, Circle, R2
خودرو Comet R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1
خودرو Limo R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right
خودرو Trashmaster Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right
هلیکوپتر Buzzard Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle
هواپیمای Stunt Circle, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle
هواپیمای Duster Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1
شکست ناپذیری Right, X, Right, Left, Right, R1, Right, Left, X, Triangle
دادن همه اسلحه ها و مهمات Triangle, R2, Left, L1, X, Right, Triangle, Down, Square, L1, L1, L1
پر شدن مهمات و جان Circle, L1, Triangle, R2, X, Sqaure, Circle, Right, Square, L1, L1, L1
افزایش ستاره های تحت تعقیب R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right
کاهش ستاره های تحت تعقیب R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left
کاهش حرکت بازی در هنگام نشانه گیری Square, L2, R1, Triangle, Left, Square, L2, Right, X
تغییر وضعیت آب و هوا R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square

دانلود رمزهای بازی GTA V برای PlayStation پلی استیشن

در صورت اضافه شدن کد تقلب جدید بازی GTA V برای PlayStation در این پست قرار خواهد گرفت