ارتش اسکلت یکی از یارهایی است که در همان ابتدای بازی کلش رویال در بخش تمرینات به کاربر عرضه میشود

ارتش اسکلت شامل 16 اسکلت ریز با Hitpont بسیار کم میباشد که هزینه ای بالغ بر 3 اکسیر خرج میکند

همین ویژگی آن ها باعث میشود تا در برابر حریف هایی که سرعت آهسته ای داشته

و به صورت تکی حرکت میکنند عملکرد خوبی از خود نشان بدهند

برای مثال peka, prance و Giant

که به دلیل کمتر بودن هزینه ی اکسیر ارتش اسکلت نسبت به همه ی این گونه حریفان گزینه ی بسیار مناسبی برای دفاع قلمداد میشود

ولی با این حال Hitpoint کم این یار سبب شده تا در مقابل یارهایی چون Wizard , Witch , Prancess, Ice Wizard به راحتی مغلوب شوند

همچنین میتوان گفت به گونه ای تمامی اسپلش ها بر روی ارتش اسکلت اثر کرده و به راحتی آن ها را از پا در میاورد

اسپل هایی چون : Poisons , Zap , Fireball و …

ولی با این حال استفاده از ارتش اسکلت بسیار توصیه میشود

چرا که اکثر مواردی که بر ضد ارتش اسکلت هستند هزینه ی (Elixir) بیشتری  نسبت به ارتش اسکلت نیاز دارند.

در صورتی که حریف شما هیچگونه یاری که به صورت منطقه ای به دشمن آسیب برساند نداشته باشد

استفاده از ارتش اسکلت حتی همراه با آیینه به شدت توصیه میشود

تقابل دو ارتش اسکلت با یکدیگر  منجر به کشته شدن همه ی آن ها میشود

حتی اگر یکی از ارتش ها 1 لول از دیگری قوی تر باشد

یکی از بهترین تاکتیک هایی که میتوان با ارتش اسکلت استفاده کرد  تقسیم آن ها بین دو دسته و قرار دادن یاری چون والکری یا ویچ در جلوی آن هاست

نمونه ای از بهترین تاکتیک هایی که میتوان با ارتش اسکلت در بازی کلش رویال بازی کرد :

تاکتیک بازی با ارتش اسکلت
تاکتیک بازی با ارتش اسکلت

در انتها توجه شما را به توضیحات کاملی از قدرت این کارت در لول های مختلف جلب میکنیم :

ویژگی های Skeleton Army - ارتش اسکلت در کلش رویال
ویژگی های Skeleton Army – ارتش اسکلت در کلش رویال