کشتن عنکوبت در بازی dont starve

در سری نسخه های بازی dont starve یکی از قدیمی ترین و مشهور ترین دشمنان عنکبوت ها به حساب می آیند

عنکبوت هایی که به صورت گروهی زندگی کرده و روزها را در لانه ی خود سپری مینمایند و شب ها همگی به بیرون از لانه می آیند و اطراف لانه ی خود به حرکت میفتند

عکنبوت ها و خوک ها دشمنان دیرینه ی یکدیگر هستند، به گونه ای که اگر به صورت اتفاقی لانه ی عنکبوت ها در کنار خانه ی خوک ها قرار بگیرد همواره نبرد سختی بین آن ها رخ میدهد(که البته این محل مکان خوبی برای بدست آوردن غذا میشود)

حال این سوال مطرح میشود که در مقابله با عنکوبت ها باید به چه شکل از خود دفاع کرد؟

همانطور که در مباحث قبل گفته شد، به هیچ وجه نباید محل اقامت را نزدیک عنکبوت ها قرار داد، چرا که علاوه بر بیرون آمدن عنکوبت ها در شب، رفته رفته لانه ی عنکبوت ها بزرگ و بزرگ تر میشود

تا زمانی که تبدیل به یک غول عنکبوت میشود و دیگر کشتن آن راحت نیست .پس در مرحله ی اول حتما از ساخت خانه در کنار لانه ی عنکبوت ها دوری کنید،

اما همانطور که میدانید برای ساختن وسایلی مانند دام و یا ابزار شکار حتما نیاز است تا بتوانید عنکبوت ها را بکشید و از تار آن ها استفاده کنید

برای کشتن عنکبوت ها به هیچ وجه هنگام شب به آن ها حمله ور نشوید، چرا که اگر شب به آن ها حمله کنید عنکبوت ها همگی متحد شده و کل لانه به شما حمله ور میشوند و کشتن آن ها مسلما کار ساده ای نخواهد بود

برای کشتن عنکبوت ها نیازی نیست ابزار جنگی خاصی داشته باشید، شما میتوانید با استفاده از یک بیل و یا کلنگ هم یک عنکبوت را بدون اینکه هیچ آسیبی ببینید از پا در بیاورید

تنها لازم است هوشیارانه در هوای روشن به آرامی نزدیک لانه ی آن ها شوید، وقتی وارد محوطه ی عنکبوت ها شدید، بنا بر بزرگ بودن لانه ی عنکبوت ها، تعدادی از آن ها از لانه ی خود بیرون میایند و شما را دنبال میکنند

در این مرحله لازم است تا خیلی سریع به یکی از آن چند عنکبوت تنها 1 ضربه وارد کنید و سپس فرار کنید.

اکنون همه ی عنکبوت ها شما را دنبال میکنند ولی خیلی زود به لانه ی خود باز میگردند چرا که از روشنایی بیزارند، جز آن یک عنکبوتی که شما 1 ضربه بر آن وارد کرده اید و این دقیقا همان موقعیتی است که دنبال آن بودیم

حال به صورت پیاپی و پشت سر هم با وسیله ای که در دست دارید، بر آن عنکبوت ضربه وارد کنید، عنکبوت تنهاست و تا وقتی شما ضربات پی در پی بر او وارد میکنید هیچ کاری نمیتواند انجام دهد

برای بقیه عنکبوت ها نیز میتوانید همین کار را انجام دهید، به این شکل به راحتی میتوانید بدون هیچ گونه آسیب دیدگی یک عنکبوت را از پای در بیاورید

توجه: به هیچ وجه با عنکبوت هایی که رنگ سبز رنگ دارند در نیفتید، چرا که این عنکبوت ها سمی هستند و اگر تنها یک ضربه بر شما وارد کنند شما را سمی میکنند و تقریبا میتوان گفت کار شما تمام است چرا که ساخت دارو برای درمان سم اصلا کار ساده ای نیست

نمونه ای از یک عنکبوت سمی:

dontstarve-greenspider
dontstarve-greenspider