شرکت App Annie اطلاعات جدیدی را در پی مطلب قبلی درباره ی این بازی منتشر کرد :

این شرکت تخمین می زند که این بازی در 15 دسامبر ببیش از 10 میلیون دانلود در سراسر جهان داشته و مبلغی بیش از 4 میلیون دلار فروخته است .

این شرکت همچنین اشاره کرد که این بازی قبل از انتشارش 20 میلیون پیش ثبت نام داشته است(افرادی که روی Notify button در App Store کلیک کرده اند)

این بازی اندکی پس از انتشارش رتبه اول دانلود در 60 کشور را بدست آورده است .