آموزش پیدا کردن اسلحه های جدید بازی Fallout 4 و مکان آن ها در نسخه Far Harbor بازی Fallout 4

بر روی Pc، Ps4 و Xbox One: توپخانه Fallout 4 خود را با این راهنمایی ها و مختصات با اسلحه های Far Harbor ارتقا دهید.

با استفاده از این راهنمای مختصات اسلحه های Far Harbor طیف کاملا جدیدی از اسلحه ها را بدست آورید. قلاب ها، اسلحه های نیزه ای و تفنگ های اهرمی به علاوه ی ابزار های فوق العاده ی دیگر که برای تخریب طراحی شده اند به شما کمک می کنند تا در مقابل هیولا ها و موجودات جهش یافته ی Far Harbor از خود دفاع کنید.

توسط مختصات در نقشه و راهنمایی های دیگر، به شما کمک می کنیم که برای بدست آوردن تمام این اسلحه های جدید به کجا رفته و چه کاری انجام دهید که همگی را می توان در اولین پچ اضافه شده Bethesda برای بازی آخرالزمانی نسل کنونی خود پیدا کرد.

اسلحه های خاص بخش بزرگی از بازی Fallout 4 هستند، و هر بازمانده ی کهنه کاری می داند که کار درست، جمع آوری تمام این اسلحه های فوق العاده است، اینکه در حقیقت از اسلحه هسته ای خود استفاده می کنید یا نه بی ربط است. جمع آوری اسلحه های خاص خود، پاداش محسوب می شود.

پس در پیدا کردن بهترین، پرکاربرد ترین و حرفه ای ترین اسلحه های Far Harbor به کمک راهنمای در حال گسترش زیر، با ما همراه باشید.

 

Atom’s Judgement در بازی Fallout 4

مختصات: The Nucleus ، Ritcher پاداش کامل کردن مرحله ی “The Heretic”

منحصر به فرد، اسلحه سرد، استفاده از دو دست، سرعت کم

امتیاز: 100% افزایش آسیب رسانی تشعشع

 

The Striker در بازی Fallout 4

مختصات: Far Harbor، Beaver Creek Lanes می توان آن را در دفتر مدیر پشت راه های بولینگ پیدا کرد

اسلحه سنگین، نوعی اسلحه ی اتمی کوچک، از توپ بولینگ به عنوان مهمات استفاده میکند

امتیاز: 50% امکان زمین گیر کردن هدف

 

Admiral’s Friend در بازی Fallout 4

blank

مختصات: Far Harbor، اسلحه فروشی Allen Lee قابل خرید (به ارزش1500 cap)

اسلحه سنگین، نوعی اسلحه ی نیزه ای، از نیزه به عنوان مهمات استفاده می کند

امتیاز: اگر هدف در سطح کامل سلامت باشد آسیب دو برابر می رساند

 

Skipper’s Last Stand در بازی Fallout 4

مختصات: The Island، Echo Lake Lumber مرحله ی “Shipbreaker” را کامل کرده و با Old Longfellow صحبت کنید.

اسلحه سنگین، نوعی اسلحه ی نیزه ای، از نیزه به عنوان مهمات استفاده می کند

امتیاز: 150 مقاومت هنگام پر کردن اسلحه

 

Harpoon Gun در بازی Fallout 4

blank
Fallout 4_20160519041654

مختصات: Far Harbor، اسلحه فروشی Allen Lee | Brook’s Store قابل خرید ( به ارزش 200 cap)

اسلحه سنگین، از نیزه به عنوان مهمات استفاده می کند

می توان آن را به اسلحه ای برای شلیک نیزه های سوزنی و یا نیزه های خاردار ارتقا داد

 

Pole Hook در بازی Fallout 4

blank
Fallout 4_20160519041802

مختصات: Far Harbor، اسلحه فروشی Allen Lee | Brook’s Store قابل خرید ( به ارزش cap 75)

اسلحه ی سرد، استفاده از دو دست، سرعت کم

می تواند به قلاب های بیشتری مجهز شود

 

Meat Hook در بازی Fallout 4

blank
Fallout 4_20160519041744

مختصات: Far Harbor، اسلحه فروشی Allen Lee | Brook’s Store قابل خرید ( به ارزش 45cap )

اسلحه سرد، استفاده از یک دست، سرعت متوسط

می تواند به قلاب های بیشتری مجهز شود

 

Butcher’s Hook در بازی Fallout 4

مختصات: Horizon Flight 1207، Erickson’s Store، قابل خرید (به ارزش 250 cap)

اسلحه سرد، استفاده از یک دست، سرعت متوسط

امتیاز: پر کردن Action Point ها در صورت وارد کردن ضربه ی محلک

 

The Harvester در بازی Fallout 4

مختصات: Echo Lake Lumber، قابل پیدا کردن در یک کانتینر در بالاترین طبقه ی ساختمان پشت یک در قفل شده

اسلحه سرد، استفاده از یک دست، سرعت بسیار بالا

امتیاز: پر کردن Action Point ها در صورت وارد کردن ضربه ی محلک

 

Lever-action Rifle در بازی Fallout 4

blank

 

مختصات: Far Harbor، اسلحه فروشی Allen Lee | Brook’s Store قابل خرید ( به ارزش 320cap )

تفنگ غیر اتوماتیک، از مهمات 45-70 استفاده می کند

 

Old Reliable در بازی Fallout 4

مختصات: Acadia، Dejen’s Store، قابل خرید (به ارزش 1200 cap)

تفنگ غیر اتوماتیک، نوعی اسلحه ی اهرمی، از مهمات .45-70 استفاده میکند

امتیاز: یک پرتوی اضافی شلیک می کند

 

Lucky Eddy در بازی Fallout 4

مختصات: Far Harbor، پس از کامل کردن مرحله ی “The Way Life Should Be” و نابود کردن Acadia توسط Allen Lee به شما داده می شود.

تفنگ غیر اتوماتیک، نوعی اسلحه ی اهرمی، از مهمات .45-70 استفاده میکند

امتیاز: +2 شانس

 

Radium Rifle در بازی Fallout 4

blank
Fallout 4_20160519041855

مختصات: Far Harbor، اسلحه فروشی Allen Lee | Brook’s Store قابل خرید ( به ارزش 175cap )

تفنگ اتوماتیک، از مهمات .45 استفاده میکند

50 ضربه امتیاز آسیب رسانی بیشتر تشعشع

 

Kiloton Radium Rifle در بازی Fallout 4

مختصات: The Nucleus، Kane’s Gun Store، قابل خرید

تقنگ اتوماتیک، نوعی اسلحه رادیومی، از مهمات .45 استفاده میکند

50 ضربه امتیاز آسیب رسانی بیشتر تشعشع

امتیاز: 15 آسیب انفجاری بیشتر

 

Radical Conversion در بازی Fallout 4

مختصات: The Nucleus، مرحله ی جانبی “Ablutions” را برای فرزندان Atom کامل کنید.

تقنگ اتوماتیک، نوعی اسلحه رادیومی، از مهمات .45 استفاده میکند

50 ضربه امتیاز آسیب رسانی بیشتر تشعشع

امتیاز: 30% آسیب رسانی و مقاومت در برابر انرژی هدف را نادیده می گیرد

 

December’s Child در بازی Fallout 4

مختصات: Far Harbor Vim ! Pop Factory قابل پیدا شدن در مکان مخفی DiMA. مرحله ی حافظه را کامل کرده و یا به همراه Nick Valentine بروید تا منطقه را باز کنید.

تقنگ اتوماتیک، نوعی اسلحه مبارزه ای، از مهمات 5.56 استفاده میکند

امتیاز: 25% افزایش سرعت آتش، 15% افزایش سرعت پر کردن مجدد

 

The Fish Catcher در بازی Fallout 4

blank
Fallout 4_20160519041912

مختصات: Far Harbor، اسلحه فروشی Allen Lee | Brook’s Store قابل خرید ( به ارزش 400cap )

اسلحه سرد، نوعی اسلحه قلاب دار، استفاده از دو دست، سرعت کم

امتیاز: 40% نیاز کمتر به Action Point

 

Bear Trap در بازی Fallout 4

blank

 

مختصات: Far Harbor، اسلحه فروشی Allen Lee | Brook’s Store قابل خرید ( به ارزش 75cap )

گسترش پذیر، تله ی یکبار مصرف، مانند نارنجک قابل پرتاب است

 

Bloodletter در بازی Fallout 4

مختصات: Far Harbor، برای گرفتن این اسلحه مرحله ی جانبی “Blood Tide” Cassie Dalton را انجام دهید

اسلحه سرد، نوعی اسلحه قلابدار، استفاده از دو دست، سرعت کم

امتیاز: هدف 25 امتیاز سلامت خود را خونریزی میکند

 

Fencebuster در بازی Fallout 4

مختصات: Far Harbor، Vault 118 | Cliff’s Edge Hotel قابل پیدا کردن در مرحله ی “Brain Dead”

اسلحه سرد، نوعی چوب بیسبال، استفاده از دو دست، سرعت کم

امتیاز: 30% آسیب رسانی و مقاومت در برابر انرژی هدف را نادیده می گیرد

 

Sergeant Ash در بازی Fallout 4

مختصات: The Nucleus، Kane’s Gun Store، قابل خرید (به ارزش 175cap)

اسلحه سنگین، نوعی اسلحه آتشزا، از مهمات اسلحه های آتشزا استفاده میکند

امتیاز: 20% امکان زمین گیر کردن هدف

 

Henrietta در بازی Fallout 4

مختصات: این اسلحه دوربین دار توسط Old Longfellow حمل شده که یکی از همراهان جدید در Far Harbor است.