اگر اخیرا لیست استیم از عرضه عناوین جدید به هم و به هم ریخته تر می شود، آری چشمان شما درست کار میکند. بیشتر از 4200 بازی روی سرویس پخش دیجیتال valve در سال 2016 تاکنون عرضه شده است. بر اساس منبع Steam Spy رقمی به بزرگی 38 درصد از تمامی این سرویس را بازی در بر گرفته است.

در روز گذشته منبع Steam Spy اینگونه توئیت کرد که یک نموداری از بازی های استیم با توجه به سال عرضه آن مرتب و ارائه شده است. امروز اولین روز دسامبر است و بنابراین رقم دقیقی از عناوین سال 2016 در این چارت لیست شده است.  –4207 — که حتی آخرین ماه سال را هم شامل نمیشود. ما فقط لیست عناوین عرضه شده جدید را بررسی کردیم و در همین ساعات 33 بازی روی این سرویس آمده است.

همانطور که توسعه دهنده، Tony Gowland اشاره می کند، درصد چیز زیادی به تنهایی نمی گوید. اما رقم حقیقی بازی های عرضه شده در سال روی استیم 2016، نسبت به فقط چند سال پیش چشم انداز مثبت بزرگی نشان می دهد. بیاییم و به شروع دهه آخر برگردیم:

2010: 276 بازی

2011: 283 بازی  ( بالای 2.5% بالاتر از سال پیش)

2012 : 379 بازی  ( بالای 33.9%)

2013 : 565 بازی ( بالای 49.1%)

2014 : 1772 بازی ( بالای 67.3 درصد )

2016 ( تا 1 دسامبر): 4240 بازی ( تا 43 درصد )

در زیر این چارت قابل مشاهده است و شما میتوانید با انداختن نگاهی به آن متوجه رشد ارقام در طول زمان خواهید شد.

steam_spy_game_releases_pie_chart_897