مرحله ی Gauntlet run بازی Titanfall 2 فوق العادس

Deadlokked بازیکن بازی Titanfall 2 مرحله Gauntlet  بازی را تبدیل به یک شوخی کرده است .–مرحله ی آموزشی اول بازی که به بازیکنان آموزش می دهد چگونه از Wall run استفاده کنند و مانند یک خلبان Titanfall شلیک کنند-

در حالی که بعضی از ما تلاش نافرجام می کنیم تا این مرحله را در 30 ثانیه تمام کنیم و Achievement آن را آزاد کنیم  ، Deadlokked زیر 18 ثانیه به راحتی این مرحله را انجام می دهد ، حتی Respawn سازنده ی بازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است .

روش Deadlokked برای انجام این مرحله شامل استفاده از EPG-1 energy gun برای از بین بردن دشمنان و رساندن سرعت به 50 کیلومتر بر ساعت با انفجار نارنجک های دستی می شد .

فارغ از آسان و عالی بودنی که این تلاش در ابتدا بنظر می رسد ، Deadlokked می گوید هنوز هم جا برای بهبود رکورد وجود دارد .

لینک ویدئو