به گزارش گیم‌پینو، اخیراً فرصتی به منتقدان برای سنجش بازی Battlefield 1 داده شده است تا نگاهشان به بازی و تفسیرشان از نحوه گیم پلی بازی را در حالت Conquest mode بیان کنند. جدای از بازی خشک و خام منتقدان که در فیلم نمایش داده شده است تلاش بیشتر آنان برای نمایش سلاح‌های این بازی، از اسلحه‌های دوربین دار تا مسلسل‌ها بوده است.

در خلال این زمان محدود برای آزمودن، اینطور حس می‌شود که نبردهای بین بازیکنان بیشتر جنبه نبردهای تن به تن پیدا کرده است. بر خلاف بازی‌های دیگر سری Battlefield که از راه دور انجام می‌شدند -یا حداقل اینطور بر می‌آید که اگر شما برای اصابت ضربه تفنگ دوربین‌دارتان تلاش می‌کنید- واقعاً باید ساز و کار کامل و قطعی آن را فرا بگیرید. اولین برخورد با سلاح‌های نمایش داده شده به انداز سلاح‌های بازی Battlefield 4 کشنده نبودند. وسائل نقلیه و زرهی نیز همچون تانک‌ها و ماشین‌های زرهی، بسیار ساده‌تر نسبت به بازی‌های جدید به زوال نزدیک می‌شوند.

گیم پلی را تماشا کنید و شاید متوجه بعضی از مسائل بشوید. صرف نظر از اینکه این نبردها در جنگ جهانی اول صورت می‌پذیرد، این بازی آنقدرها تفاوتش را نسبت به جنگ جهانی دوم نشان نمی‌دهد. شاید تنها تغییر اضافه شدن گیم‌پلی هوایی و زپلین‌ها باشد.