کشتن سگ ها در بازی dont starve

بی شک یکی از پرقدرت ترین و خطرناک ترین دشمنان در بازی دونت استارو سگ ها میباشند، موجوداتی که هر از چند گاهی به طور ناگهانی به کاراکتر حمله ور شده و به راحتی دست از سر او برنمیدارند

موجوداتی که در هر حمله بر تعداد آن ها نیز افزوده میشود و کار را برای کاراکتر به شدت سخت میکنند. در شکل زیر میتوانید آماری کلی از تعداد و زمان حمله ی سگ ها مشاهده کنید

dontstarve-hounds
dontstarve-hounds

حال این سوال مطرح میشود که به راستی آیا راهی برای کشتن و یا از بین بردن این موجودات وجود دارد؟ جواب بله است

کاراکتر میتواند با استفاده از بعضی تاکتیک ها و وسایل از پس سگ ها بربیاید ولی باید به این نکته توجه داشت که به هیچ وجه نباید این موجودات را دست کم گرفت چرا که راه های نابود سازی سگ ها نیز بسیار دشوار بوده و نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد

در ابتدا حواس خود را جمع کنید هر گاه کاراکتر عبارتی همانند Have You Hear That را بیان کرد، بدین معنی است که کاراکتر صدای سگ ها را شنیده ولی هنوز از حمله ی آن ها بی خبر است پس در این لحظه خود را برای اجرا کردن نقشه ی خود آماده کنید

توجه : به هیچ وجه به صورت مستقیم با سگ ها درگیر نشوید سگ ها قدرت آسیب رسانی بسیار بالایی دارند و به هیچ وجه در نبرد رو در رو نمیتوان آن ها را شکست داد

در مرحله ی اول به شما پیشنهاد میکنیم تا خانه ی خود را اطراف بوفالو ها و یا زنبورها احداث کنید چرا که این دو موجود دشمنان بزرگی برای سگ ها هستند تنها کافی است از دست سگ ها فرار کرده و به اطراف این دو حیوان بروید, البته در رابطه با زنبور ها مواظب باشید که زنبور ها به شما حمله ور نشوند ولی خیالتان از بابت بوفالو ها راحت باشد چرا که تا زمانی که شما به آن ها آسیبی نرسانید آن ها نیز با شما کاری ندارند

تنها کافی است در اطراف بوفالو ها فرار کنید تا یکی از سگ ها به اشتباه یک بوفالو را مورد حمله قرار دهد که در این لحظه همه ی بوفالو ها بر سگ ها حمله ور میشوند و آن ها را به کلی از بین خواهند برد این راه کم هزینه ترین روش برای نابود ساختن سگ هاست

اکنون به روش دوم میپردازیم : روش دوم به نسبت ساده تر از روش اول میباشد، ولی برای این روش لازم است تا در ابتدا وسایل مورد نیاز تامین شود. (به شکل زیر توجه کنید)

dontstarve-trap
dontstarve-trap

برای ساخت  دام برای مقابله با سگ ها لازم است تا در ابتدا مطابق شکل یک ساختمان احداث نمایید

سپس با استفاده از یک چوب و یک طناب و یک عدد دندان سگ یک دام بوجود آورید، که البته برای ساختن چنین وسیله ای نیاز دارید تا ابتدا از روشی که در ابتدا به آن اشاره کردیم یک سگ را کشته و از دندان آن استفاده نمایید

این دام قابلیت استفاده در ۱۰ مرتبه را داشته و هر مرتبه ۶۰ ضربه به حریف خود وارد مینماید البته ما به شما توصیه میکنیم که حتما قبل از ساختن این وسیله دور خانه ی خود را دیوار بکشید تا سگ ها را مجبور کنید تا از مسیری که شما برایشان مشخص کردید به شما حمله کنند و گرفتار این دام ها شوند